nck

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA)

Behalve kwalitatief goede producten en diensten te leveren wil Bouwbedrijf Daamen uit Veldhoven ook waarborgen dat de werkzaamheden die hiervoor verricht worden veilig verlopen. Zowel de veiligheid van eigen personeel alsmede de veiligheid van derden die op de werkplek, of bij Bouwbedrijf Daamen B.V. komen, heeft volledig de aandacht.

Om bovenstaande aspecten kracht bij te zetten en om zich te onderscheiden van haar concurrenten heeft de directie van Bouwbedrijf Daamen B.V., gevestigd in Veldhoven, besloten een flexibel en functioneel kwaliteits- en veiligheidssysteem op te stellen, dit voldoet vanaf 7 december 2009 aan de eisen van VCA* 2008/05. Inmiddels voldoen we aan de niewste norm VCA* 2008/5.1.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search